Més fotos
Image not found
Podi 55 Rally Costa Brava
Image not found
Segona posició per a Vinyes-Mercader en el Costa B
Image not found
Segunda posición para Vinyes-Mercader en el Costa
Image not found
Joan Vinyes-Hordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes-Hordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes-Hordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Vinyes-Mercader afronten molt motivats el Costa Br
Image not found
Vinyes-Mercader afrontan muy motivados el Costa Br
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Segons Vinyes, realment el Ferrol és un rallye mol
Image not found
Según Vinyes, realmente el Ferrol es un rallye muy
Image not found
El Ferrol, un escenari desconegut para Vinyes-Merc
Image not found
El Ferrol, un escenario desconocido para Vinyes-Me
Image not found
Vinyes-Mercader abandonen el 40 Ral·li d’Ourense.
Image not found
Vinyes-Mercader abandonan el 40 Rally de Ourense.
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
L’equip Auto-Laca viatja a Ourense amb bones sensa
Image not found
El equipo Auto-Laca viaja a Ourense con buenas sen
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Una punxada deixa sense podi a Vinyes-Mercader al
Image not found
Un pinchazo deja sin podio a Vinyes-Mercader en el
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
L’objectiu de l’equip Auto Laca a Vigo segueix sen
Image not found
El objetivo del equipo Auto Laca en Vigo sigue sie
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
La pluja condiciona l’actuació de Vinyes-Mercader
Image not found
La lluvia condiciona la actuación de Vinyes-Mercad
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
A Cantàbria, Vinyes-Mercader sortiran a pel triomf
Image not found
En Cantabria, Vinyes-Mercader saldrán a por el tri
Image not found
A Canàries, Vinyes-Mercader es queden a mig camí d
Image not found
En Canarias, Vinyes-Mercader se quedan a medio cam
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes: El Canàries és un rallye que sempre s
Image not found
Joan Vinyes: El Canarias es un rallye que siempre
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Joan Vinyes
Image not found
Un problema elèctric marca el debut de Vinyes amb
Image not found
Un problema eléctrico marca el debut de Vinyes con
Image not found
Joan Vinyes impaciente por competir con el Citroën
Image not found
Joan Vinyes impacient per competir amb el Citroën
Image not found
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Citroën C2 S1600)
Image not found
Auto-Laca defensarà el títol amb Joan Vinyes al vo
Image not found
Auto-Laca defenderá el título con Joan Vinyes al v